MAGAZIN

Golden Palace Göd

Idősgondozás vagy aktív nyugdíjas élet? – Interjú Huszár Viktóriával, a Golden Palace Göd senior apartmanház PRO CARIATE díjas vezetőjével

Huszár Viktória idősgondozás
Közel harmincezer ember szeretne ma Magyarországon bejutni valamilyen idősotthonba, az idősgondozási rendszer azonban hiányosságokkal küzd. Interjú.

Jelenleg a magyarországi idősotthonok hosszú várólistákat tartanak nyilván, ami sok esetben évekig tartó türelmet követel a segítségre szorulóktól. Ráadásul, ha valakinél nem állapítható meg az ún. négyórás gondozási szükséglet, bizonyos értelemben ki is szorul az államilag fenntartott idősotthonokból. Huszár Viktória az elmúlt több mint húsz évben idősekkel és fogyatékkal élő felnőttekkel dolgozott, a szociális  és gyermekvédelmi területen végzett szakmai munkáját pedig nemrég külön is elismerték. A Női váltó azt kérdezte tőle, hogy mit jelent neki a PRO CARIATE díj, hogyan ösztönzi őt új munkakörében a Golden Palace Göd senior apartmanháznál és hogyan próbál továbbra is segíteni az idősebb korosztálynak. 

„Már a pályaválasztásom során, egész fiatalon tudtam, hogy olyan területen szeretnék majd munkát végezni, ahol hozzájárulhatok más emberek mindennapjainak segítéséhez, a hétköznapok jobbá tételéhez. Akkoriban még keveset tudtunk a szociális munkáról vagy a szociálpedagógiáról, amely szakmaterületek sokaknak  még a mai napig is nehezen megfoghatók. Az akkori lehetőségek közül az ápolói hivatás volt a legvonzóbb számomra, mert szép feladatnak tűnt egy kórházban a betegeknek segíteni.”

Viktória elsődlegesen a gyermekek ápolásának irányába fordult, de az ezzel járó lelki terhet nem tudta úgy elviselni, ahogyan ezt a feladat megkívánta volna. Ezért, miután megszületett az első gyermeke, egy civil fenntartású idősotthon-hálózatnál kezdett el dolgozni, ahol csaknem 12 évet el is töltött.

„Igazán meghatározó időszak volt ez számomra, mert nagyon sok mindent megtanulhattam az idősellátásról. Megismerhettem azt a generációt, akik előttem, sőt az én szüleim előtt járva építették azt a jövőt, ami számomra a jelent alapozta meg. Több ezer nagyszerű, lenyűgöző, de súlyos viszontagságokkal, szenvedéssel és mégis csodákkal teli életúttal találkoztam, egyes történetek pedig példaértékű leckékként égtek az emlékezetembe. Tisztelettel és köszönettel adózom mindazok előtt, akiktől szerencsém volt olyan dolgokról hallani, amelyekről sehonnan máshonnan nem lett volna lehetőségem. Vallom, hogy az idősebbek élettapasztalata, bölcsessége tiszteletreméltó, becsülendő. Az, hogy idősebb családtagjaink, barátaink időskorukra méltó környezetben, kiszámíthatóságban, biztonságban, békében éljenek úgy, hogy bármilyen probléma esetén megfelelő segítséget kapjanak, ma már nem lehet utópisztikus álom. Kötelességünk nekünk, fiatalabbaknak mindent megtenni azért, hogy a sokat megélt előző generációknak megadjuk, amit csak tudunk.”

Huszár Viktória nagyon sok szakmai tapasztalatot szerzett ebben az időszakban és itt ismerte meg – ahogy ő fogalmaz – egy karizmatikus vezető személyében a férjét is. Kétszeres örökbefogadó szülőként néhány év kihagyást követően váltott a pályán és egy időseket és felnőtt fogyatékosokat ellátó intézményhálózatnál folytatta a munkáját.

„Újabb és újabb lehetőségek nyíltak meg előttem. Az alapértékeim nem változtak, sőt még inkább megszilárdultak. Nagyon fontosnak tartom meglátni az egyéni felelősségünket abban, hogy miért szorulnak annyian a peremre. Nem elég azonban a helyzetet és az okokat felismerni, tennünk is kell a változásért a közvetlen és a tágabb környezetünkben is. Hálás vagyok azért, hogy beleláthattam olyan családok életébe, akik megfelelő támasz híján a mindennapok vonatkozásában is komoly nehézségekkel néztek szembe, és boldog vagyok, hogy segíthettem nekik intézményi háttérrel megfelelő szolgáltatásokhoz jutni.”

Tettük, amit tennünk kellett, ott, ahol szükség volt ránk

Viktória intézményvezetőként, később pedig szakmai igazgatóként azért dolgozott, hogy a keze alá tartozó intézményekben élő idős emberek és fogyatékkal élők hétköznapjai jobb életminőségben teljenek el. Emellett eltökélt szándéka volt a szakmaterület fejlesztése is. 2020-ban az Emberi Erőforrások Minisztere a szociális és gyermekvédelmi területen végzett kiemelkedő szakmai munkájáért PRO CARITATE díjat adományozott neki.

„Nagyon nagy öröm volt ez számomra. A szervezet egyik alapítója, vezetője – szakmailag és emberileg is példaképként – mutatott nekem irányt ezen az amúgy szövevényes, nagyon sok tényezős ellátási területen. A sikerem mögött azonban ott vannak a kollégáim, akiknek nem lehetek elég hálás. Mi együtt tettük, amit tennünk kellett, ott, ahol szükség volt ránk. Mit ér egy jó gondolat vagy ötlet, ha a megvalósításában egyedül vagyunk? Nekem mindig nagyon fontos volt a csapatmunka, a JÓ csapatmunka, amelynek alapja nem más, mint egymás kölcsönös tisztelete, elfogadása, szakmai, szükség szerint emberi támogatása, amelyért cserébe kölcsönösen tisztességes munkát várhatunk.  Habár ez a kitüntetés az én nevemre szól, mégis hiszem, hogy nemcsak az én érdemem áll mögötte.”

Viktória jelenleg a Golden Palace Göd senior prémium apartmanházban folytatja áldásos tevékenységét és minden igyekezetével azon van, hogy szakmai tapasztalatával hozzájáruljon az apartmanház színvonalának legmagasabb szintre emeléséhez.

Nem szégyen segítséget kérni idős szeretteink mellé

„Amikor először találkoztam a lehetőséggel, hogy a Golden Palace Göd csapatának részese lehetek, őszintén szólva meglepődtem azon, hogy a változtatás lehetőségét egyáltalán fontolóra veszem. A munkámat nagyon szerettem, megbecsült munkatársa voltam annak a szervezetnek, ahol szolgáltam. A Golden Palace Göd miliője azonban elvarázsolt, magával ragadott, hiszen egy olyan környezet kialakításába láttam bele, amelyet mindenki megérdemelne idősebb korára. Most az az egyik célom, hogy az apartmanházunk színvonala messze kiemelkedjen a hasonló szolgáltatást nyújtó nyugdíjasházak  közül.  Ehhez elkészült egy szakmai terv is, amely olyan szolgáltatásokat szedett több csokorba, amelyek a későbbiekben ideköltöző idősek mindennapjait teszik kényelmessé, biztonságossá, vidámmá. A csodálatos gödi természeti környezet adott, az apartmanok fenségesek, a szolgáltatások pedig túlmutatnak egy átalagos nyugdíjasház szolgáltatásain.”

GPG terasz

Míg korábban magától értetődő volt, hogy idős családtagjainkkal együtt élünk és gyermekként, unokaként mindennapjaink részét képezi a gondozás, az ápolás, természetes volt az is, hogy az egyedül maradókat a kisközösség felkarolta, támogatta, segítette. Mára átalakultak ezek a szokások, az elvárások és a lehetőségek is. A történelmi korok változása, az egyes női, férfi szerepek formálódása, a család jelentésének módosulása egyenként is meghatározó folyamatokat indított el, és olyan törvényszerű újításokat követelt meg, amelyek elkerülhetetlenné váltak ahhoz, hogy a segítségre szoruló idősebb generáció tagjai ne maradjanak ellátatlanul, ne kelljen méltatlan körülmények között, adott esetben az alapvető szükségleteik kielégítése nélkül, élniük.

„Ma már teljesen természetes, hogy az egyes családok önálló lakhatásra vágynak, és nem tudják, vagy nem szeretnék alárendelni magukat az olyan feladatoknak, amelyeket korábban természetszerűen el kellett látniuk. Habár „természetes”, hogy senkinek nincs ideje segíteni, vagy úgy segíteni, ahogyan az szükséges lenne, még mindig sokan úgy érzik, a kötelességüket mulasztják el azzal, ha szerettük ápolását, gondozását, ügyes-bajos dolgainak intézését professzionális szolgáltatókra bízzák. Mindig azt vallottam, hogy ahhoz, hogy szeretteinkkel minőségi együttlétet élhessünk meg, tudni kell jó helyre tenni a fókuszt a mindennapok szervezése során. Ha a hangsúly eltolódik, és azt érezzük, hogy a szeretteinkről való gondoskodás olyan energiákat vesz el tőlünk, amelyet máshonnan kell elvonnunk (például a saját gyermekeinktől), az óhatatlanul feszültséget, elégedetlenséget szül. Ez pedig egyenes út ahhoz, hogy a szeretetteli gondoskodás helyett csak nehézségekkel teli kötelemnek éljük meg azt az időszakot, ami a későbbiekben már nem jön el újra, és nem lehet változtatni rajta. Így aztán szeretteink elvesztését követően évtizedeken át gyötörhet bennünket a bűntudat, hogy nem tettünk meg mindent, vagy, amit tettünk, az nem volt megfelelő. Hiszem, hogy nem szégyen, hanem felelős, tudatos és mindenekelőtt biztonságot eredményező döntés az, ha támogatjuk édesanyánkat, édesapánkat, nagyszüleinket, rokonainkat abban, hogy idősebb korukban egy olyan speciális helyen találják meg az otthonukat, ahol nemcsak biztonságot, de megfelelő mennyiségű és minőségű segítséget kapnak, emellett barátokat is találhatnak.”

Egyre több a magányosan élő, idős ember

A mai rohanó világban sok idős számára egyenes út vezet az elmagányosodáshoz, ami olyan előre nem látható nehézségekkel jár, amelyeket egy jó döntés felvállalásával elkerülhetnénk.  Az idősgondozás tehát nem lehet tabu téma, és Huszár Viktória számára sem az.

„Akik hozzám fordultak segítségért, tudták, hogy nem szabad kerülgetniük a forró kását, ki kell mondani, hogy mire van szükség, mit is keresünk, hiszen csak akkor kaphatunk rá jó választ, ha jól kérdezünk, és nem beszélünk el egymás mellett.  Tapasztalatom szerint hellyel-közzel mindenki tud valamit arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha segítségre van szükség, de még mindig kevés az információ.”

A szociális ellátó rendszer hazánkban több megoldást is kínál: van lehetőség jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vagy a támogató szolgáltatások által kínált lehetőségekre, mint amilyen a szociális étkeztetés, illetve az idősek nappali ellátására specializálódott intézmények vagy a tartós bentlakásos idősotthonok igénybe vétele. A szolgáltatásokat – kapacitás függvényében – állami, önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartók biztosítják részleges, vagy teljes körű ellátással. Sajnos ma sokkal nagyobb számban mutatkozik igény a szociális alap- és szakellátások iránt, mint amennyi elérhető hely valójában van. A várakozási idő sokszor hosszú, akár évekig is tarthat.  Érdemes tehát nem sokat várni, ha a döntés megszületett bennünk, hogy segítséget kérünk.

“Az idősotthonok különböző szinten képesek megfelelni a kor elvárásainak. Találunk nagyon szép, normál nagyságú szobákkal bíró idősek számára fenntartott otthonokat, ahol egyedül is van lehetőség külön szoba használatára, de még mindig sok helyen két- vagy háromágyas elhelyezést látunk. Habár a vonatkozó jogszabályok pontosan leírják a nyújtandó szolgáltatások körét, szakmai tartalmát, sajnos a szakterületet érintő humánerőforrás hiány jelentősen képes a minőséget meghatározni. Nálunk, a Golden Palace Göd Nyugdíjasházban az autonóm életmód teljes megtartása alapvető, támogatásunk azokra az igényekre fókuszál, amelyeket a nálunk lakók megfogalmaznak: igénybe vehető szolgáltatásainkkal mindenkinek igyekszünk teljesíteni a kívánságait. Ezért leendő munkatársaink tekintetében olyan helyben élőkre vagy a környező településeken lakókra számítunk, akiknek fontos a minőségi munkakörülmény, és várjuk azokat az elhivatott, saját maguk egyéni és szakmai fejlődését is fontosnak tartó szakembereket is, akik elkötelezettek az idősebb korosztály támogatásában és nyitottak az innovációra.

A Golden Palace Göd senior apartmanház az aktív nyugdíjas élet színtere

A Golden Palace Göd senior apartmanház luxus szinten felszerelt apartmanjai mind méretükben, mind felszereltségükben egyaránt elragadók, a tágas, ősfás park, a fürdésre is alkalmas horgásztó vonzereje pedig nem kérdőjelezhető meg. Az épületben az apartmanokon túl kültéri, beltéri medence, pezsgőfürdő, szaunavilág, tornaterem, konditerem, masszázsra, fizikoterápiára alkalmas részleg, számos közösségi együttlétre tökéletes társalgó, könyvtár, fodrászat szolgálja a leendő lakók kényelmét. Helyben nyújtott egészségügyi szolgáltatások terén elérhető a 24 órás gondozói, ápolói, igény esetén szakápolói segítség, ahogy a háziorvosi, illetve bizonyos szakorvosi rendeléseknek helyet adó rendelők szintén az épületen belül kerültek kialakításra. Az épület étterme pedig olyan érzést kelthet bennünk, mintha egy ötcsillagos szállodában ebédelnénk.

„A Golden Palace Göd nyugdíjasházban mindenkinek adott a lehetőség és nem éri hátrány azokat, akik minimális támogatásra szorulnak vagy “csak” a biztonságot keresik. Olyan, elsősorban 65. életévüket betöltött, aktív, élménydús mindennapokra vágyó lakókat várunk, akik biztonságban szeretnék magukat tudni akkor is, ha a későbbiek során hosszabb vagy rövidebb időre gondozásra, ápolásra szorulnak. A sokat megélt, bölcs, nagy tapasztalattal bíró idős emberek nagyon jól tudják, mennyire fontos a biztonság, a kiszámíthatóság, ahogy ismerik még az adott szó és egy erős kézfogás tartalmának jelentőségét is.”

Az öngondoskodást jellemzően mindenki fontosnak tartja, és sokszor halljuk, hogy „addig szeretnék egy jó helyet találni magamnak, amíg meg tudom oldani egyedül. Nem akarom a gyerekeimet terhelni vele, mert mi lesz, ha beteg leszek.” A házi ápolás, a 24 órában bármikor elérhető otthoni segítség azonban ma gyakorlatilag megfizethetetlen, de ami még ennél is komolyabb probléma, hogy szinte elérhetetlen. Nem tudjuk ki is az, akit az otthonunkba engedünk be, nem tudjuk, hogyan informáljuk le hitelesen, rendelkezik-e megfelelő végzettséggel, tapasztalattal, ahogyan azt sem tudjuk, van-e garancia arra, hogy holnap is jön.

„Hazánkban fantasztikus szakemberek dolgoznak ezen a területen, de tény, hogy kevesen vannak. Egy biztos munkáltatói háttér azonban garanciát jelenthet mindkét félnek. Olyan helyekre van szükség, ahol megfelelő biztonsági elemek kerültek beépítésre, amelyek hosszú távon képesek szavatolni a megbízhatóságot, nyugalmat, a magas szintű szakmai hozzáértést, az ellenőrizhetőséget. Nálunk, a Golden Palace Göd senior apartmanházban mindez biztosított. Ha bármikor arra gondolok, hogy mint mindenki, én is meg fogok öregedni, az jut az eszembe, hogy méltósággal megöregedni, büszkén viselni a ráncokat, megtalálni a pillanat örömét a napsütésben, felismerni az életben a valódi értékeket, átlátni a szitán, viselni az életünk során felhalmozódott tapasztalatokat, átadni a tudást, igazán felemelő dolog. Hiszem, hogy minden korban megtalálható az a szépség, ami egyedi, és csak arra a néhány évre jellemző. Nagyon fontos, hogy elfogadjuk a változást, hogy elengedjük, amit el kell engednünk és megragadjuk, amit az élet és a lehetőségek adnak. Ez a boldogság titka. Szeretni, szeretni és szeretni pedig a kulcs hozzá. Mi ezt kínáljuk.”

Ha tetszett a cikkünk, másokkal is, és meg kell nyomni minket Facebook- , illetve Instagram- felületeinken is.

Skip to content